Statistik

Här redovisar vi statistik offentligt som baseras på operationer och PROM-data som registreras löpande i Swespine - Svenska ryggregistret. Data har samlats in sedan 1998 men fnv visas data from 2012 i diagram och tabeller.
Totalt antal registrerade operationer är ca 183 000.

Ca 85% av utförd kirurgi rapporteras och registreras i registret med en uppföljningsfrekvens (för PROM) som ligger runt 70%. Swespine följer upp opererade patienter vid 1, 2, 5 och 10 år.

Registret är uppdelat i 5 diagnosgrupper:

För att ta del av resultat och statistik för respektive diagnosgrupp så klicka på menyerna i vänstermarginalen.