Om Swespine

Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Under 2023 är ca 47 kliniker anslutna och registrerar aktivt, vilket innebär en ”coverage” på 95%. Siffran ändras i takt med att nya kliniker tillkommer och andra slutar med ryggkirurgi.

Fram tom 2023 finns ca 192 800 indexoperationer i Swespine och ca 10 000 nya tillkommer varje år.

På nationell nivå är registreringsfrekvensen, dvs täckningsgraden eller ”completeness”, med vilket menas andelen opererade patienter som också registreras, ca 85% (varierar mellan ca 50-95% mellan olika kliniker). På samma nationella nivå är uppföljningsfrekvensen efter ett år också
ca 70% (varierar mellan ca 30-90% vid olika kliniker).

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.