Kontakt

Svenska Ryggregistret

Carina Blom
Registerkoordinator

Mail: carina.blom@swespine.se