Diagnoser

Här beskrivs ryggsjukdomar som i första hand berör ländryggen. Ländryggen är det medicinska namnet på ryggens nedre del, ungefär från revbenen till höften. I ländryggen finns det fem ländkotor. Mellan kotorna finns skivor av brosk och annan vävnad, s k diskar.

Tre grupper av diagnoser är särskilt vanliga när det gäller ländryggsbesvär: