Information for patients

Information på dansk

     
        
      

   
  Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

  4Slogga.jpg

    

  engelskflagga.jpg

         English version
             Swespine

  Svenska Ryggregistret

  bild_081130_200.jpg

  Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid 
  landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Första kvartalet
  2020 är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt, vilket innebär en ”coverage” på 95%. Siffran ändras i takt med att nya kliniker tillkommer
  och andra slutar med ryggkirurgi. 

  Idag finns ca 150 000 indexoperationer i Swespine och ca 10 000 nya tillkommer varje år.

  På nationell nivå är registreringsfrekvensen, dvs täckningsgraden eller ”completeness”, med vilket menas andelen opererade patienter som också registreras, ca 85% (varierar mellan ca 50-95% mellan olika kliniker).
  På samma nationella nivå är uppföljningsfrekvensen efter ett år också
  ca 75% (varierar mellan ca 30-90% vid olika kliniker).

  Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

  Patientinmatning-(3).png RyggLogoBla110.jpg frakturreg_logga.jpg


          PATIENTINMATNING

         

              PROFESSIONEN           
            


    Svenska Frakturregistret 

                    INLOGG                    INLOGG                INLOGG


          

    
     

     


      
       NYHETER


         - Årsrapport 2020 - Uppföljning av ländryggskirurgi >>

        

        - Vården i siffror - Jämförande resultat Swespine >>

           Verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. 

          

       

        - INDIKATOR Patientnöjdhet sett till bakgrundfaktorer >>