Formulär

Degenerativ ländrygg

Basformulär, ver. 1 Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 2 Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3 Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1 Besvaras av patient vid 1, 2 & 5 år
EQ5D Livskvalitetsskala Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
EQ5D VAS Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
ODI: Oswestry disability index Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år

Degenerativ halsrygg

Basformulär, ver. 1 Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 3 Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3 Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1 Besvaras av patient vid 1, 2 & 5 år
PmJOA Besvaras av patient vid 1, 2 & 5 år
EQ5D livskvalitetsskala Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
EQ5D VAS Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
NDI: Neck disability index Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
Myelopatiskala Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år

Deformitet

Basformulär, ver. 1 Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 2 Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3 Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 2 Besvaras av patient vid 1, 2 & 5 år
EOSQ-24 Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år (För åldersgrupp 0–15 år)
EQ5D livskvalitetsskala Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
EQ5D VAS Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
ODI: Oswestry disability index Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
SRS22 Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år

Infektion i ryggkotpelaren

Basformulär, ver. 1 Basformulär besvaras preoperativt av patient
Operationsformulär, ver. 1 Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3 Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1 Besvaras av patient vid 1, 2 & 5 år
EQ5D Livskvalitetsskala Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år
EQ5D VAS Besvaras av patient preoperativt samt vid 1, 2 & 5 år

Metastas

Operationsformulär, ver. 2 Operationsformulär inkl. reoperation
Implantatslista, ver. 3 Implantatslista, samma för samtliga diagnosgrupper
Uppföljningsformulär, ver. 1 Besvaras av patient vid 6 veckor
EQ5D Livskvalitetsskala Besvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor
EQ5D VAS Besvaras av patient preoperativt samt vid 6 veckor