Registrering

I Swespine ingår operationsformulär som ifylles av operatören samt formulär med frågor som ifylles av patienten före operation (preoperativt) samt vid uppföljning efter 1, 2 och 5 år. Uppföljning vid 10 år utgick i februari 2024.

De deltagande klinikerna ansvarar för att formulären fylls i av patienten. De preoperativa formulären skickas antingen ut med kallelse till operation, vilket görs av sekreterare eller så överlämnar sköterska/personal formuläret vid inskrivningen. Det är lite olika rutin vid klinikerna.

Patienterna följs sedan upp genom att ansvarig sekreterare vid respektive klinik skickar ett brev/avisering om att ett uppföljningsformulär skall besvaras. Detta sker via vår digitala patientinmatning vilken patienten loggar in med sitt Mobilt BankID. Vid utskick av påminnelse så får patienten också möjlighet att besvara frågorna via pappersformulär som då medskickas aviseringen.

Administreringen av uppföljning sker också via vårt registerkansli där ca 70% av landets kliniker är anslutna, de ansvarar då för att patienterna får sin avisering om uppföljning. På detta vis kan registreringsbördan på de enskilda klinikerna minska, uppföljningsfrekvensen öka och registreringen kvalitetssäkras.