Information relaterad till dataskyddsförordningen (GDPR)

För att säkra och utveckla kvaliteten inom området ryggkirurgi rapporteras uppgifter om ryggproblem och den behandling som utförs till Svenska Ryggregistret Swespine.

Genom att vara med i Svenska Ryggregistret Swespine bidrar våra patienter till att förbättra den ryggkirurgiska verksamheten i landet. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård patienten får. Inga personuppgifter är tillgängliga för allmänheten.

Uppgifterna används bland annat för att jämföra resultatet av olika operativa tekniker och mellan olika sjukhus och vårdgivare i landet. Resultaten användes sedan i vårt förbättringsarbete och i forskning.

Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla ryggkirurgiska åkommor och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten. 

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen i Region Jönköpings län kontaktas via funktionsbrevlåda: dataskyddsombud@rjl.se vid begäran om rättelse eller begränsning samt om uppgifter ska raderas från kvalitetsregistret.

Datasäkerhet och sekretess

Patientinformation
Rutiner och säkerhet vid hantering av avregistrering, rättelse eller radering
Blankett för begäran om avregistrering, rättelse eller radering

Mer information gällande datasäkerhet och sekretess

Juridik och regelverk för nationella kvalitetsregister.