Årsrapporter – uppföljning av ryggkirurgi

Årligen sammanställer registergruppen för Svenska ryggregistet – Swespine registerdata från samtliga kliniker i form av en registerrapport.

Denna används vid ansökan om medel från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt publiceras på föreningens hemsida och hemsidan för Swespine www.swespine.se.

Aktuell rapport

Rapport 2021 - Uppföljning av ländryggskirurgi 2020

Tidigare utgivna årsrapporter

Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018English version 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014English version 2014
Årsrapport 2013English version 2013
Årsrapport 2012English version 2012
Årsrapport 2011English version 2011
Årsrapport 2010English version 2010
Årsrapport 2009English version 2009
Årsrapport 2008English version 2008
Årsrapport 2007English version 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Årsrapport 2003
Årsrapport 2002English version 2002