Årsrapporter – uppföljning av ryggkirurgi

Årligen sammanställer registergruppen för Svenska ryggregistet – Swespine registerdata från samtliga kliniker i form av en registerrapport.

Denna används vid ansökan om medel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt publiceras på föreningens hemsida och hemsidan för Swespine www.swespine.se.

Aktuell rapport

Rapport 2023 - Uppföljning av ryggkirurgi 1998-2022

Annual Report 2023 - Follow-Up of Spine Surgery in Sweden 1998 - 2022

Tidigare utgivna årsrapporter

Årsrapport 2022  
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020  
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018 English version 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014 English version 2014
Årsrapport 2013 English version 2013
Årsrapport 2012 English version 2012
Årsrapport 2011 English version 2011
Årsrapport 2010 English version 2010
Årsrapport 2009 English version 2009
Årsrapport 2008 English version 2008
Årsrapport 2007 English version 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Årsrapport 2003
Årsrapport 2002 English version 2002