News

Important

1-1-2000

News will be tomorrow

Nothing

1-1-2000

Nothing important

Calendar view

1-1-2000
The Calendar view has been streamlined, and you can now view multiple calendars at once. In this view, the TaskPad is hidden (but can be easily shown by clicking TaskPad on the View menu), and the Date Navigator now is displayed in the Navigation Pane. A new indicator make it easy to quickly see the current day and time.
   
      
    

 
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Svenska Ryggregistret

bild_081130_200.jpg

Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid 
landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Första kvartalet
2020 är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt, vilket innebär en ”coverage” på 95%. Siffran ändras i takt med att nya kliniker tillkommer
och andra slutar med ryggkirurgi. 

Idag finns ca 150 000 indexoperationer i Swespine och ca 10 000 nya tillkommer varje år.

På nationell nivå är registreringsfrekvensen, dvs täckningsgraden eller ”completeness”, med vilket menas andelen opererade patienter som också registreras, ca 85% (varierar mellan ca 50-95% mellan olika kliniker).
På samma nationella nivå är uppföljningsfrekvensen efter ett år också
ca 75% (varierar mellan ca 30-90% vid olika kliniker).

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

Patientinmatning-(3).png RyggLogoBla110.jpg frakturreg_logga.jpg


        PATIENTINMATNING

       

            PROFESSIONEN           
          


  Svenska Frakturregistret 

                  INLOGG                    INLOGG                INLOGG


        

  
   

   


    
     NYHETER


       - Årsrapport 2020 - Uppföljning av ländryggskirurgi >>

      

      - Vården i siffror - Jämförande resultat Swespine >>

         Verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. 

        

     

      - INDIKATOR Patientnöjdhet sett till bakgrundfaktorer >>