Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras.

Registrerade indexoperationer

176 726

Anslutna kliniker

47

Uppföljningsfrekvens

75%

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.