Diskbråck Spinal Stenos Spondylolisthes SRS Årsrapporter
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine


Vårdtider

-Diskbråck opererade med konventionell eller mikroskopisk diskbråcksoperation op 2008-2010.


Med vårdtid menar vi den tid som patienten ligger inlagd på klinik under operationstillfället. 
Alltså antalet dagar från operationsdag till det att patienten skrivs ut för hemgång.

I tabellen nedan redovisas medianen för vårdtiden. 

 

Antal vårddygn, median

  

*R2= Riksgenomsnitt 2008-2010

*R1= Riksgenomsnitt 2006-2008

*R0= Riksgenomsnitt 2004-2006