Diskbråck Spinal Stenos Spondylolisthes SRS Årsrapporter
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Resultat

Ländryggsdiagnoser

För att kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt mellan klinikerna har vi delat upp resultaten i 4 relativt distinkta grupper.

1. Diskbråck. 
I den gruppen är det personer med fram för allt bensmärta på grund av 
olika typer av diskbråck. Operationen är enbart borttagande av diskbråcket 
och inkluderar ej patienter som även blivit stelopererade.

2. Spinal stenos. 
Här är resultaten uppdelade i patienter som enbart blivit opererade med 
dekompression, det vill säga att man tagit bort ben/ligament för att lätta på 
trycket mot nerverna, samt de som förutom dekompressionen även har fått 
någon form av steloperation.

3. Spondylolisthes. 
Det är en distinkt grupp patienter med en defekt i kotbågen (den struktur som 
avgränsar ryggmärgskanalen bakåt), där majoriteten blir stelopererade och inte 
allt för sällan, dekompressionsopererade.

4. SRS (Segmentell rörelsesmärta eller segmentrelaterad smärta).
Det är ett samlingsnamn för de med kroniska ryggsmärtor, oavsett om det 
beror på diskbråck eller spondylos (artros i ryggen). Här har alla blivit 
opererade med någon form av steloperation eller diskprotes.

Mer ovanliga diagnoser redovisas ej, då det är svårt att dra några slutsatser
när antalet uppföljda patienter är litet.