Organisation Registrering Formulär Publikationer Presentation/Dataåtkomst
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Registrering

I Swespine ingår operationsformulär som ifylles av operatören samt formulär som ifylles av patienten både före operation (preoperativt) samt vid uppföljning efter 1, 2, 5 & 10 år.

De deltagande klinikerna ansvarar för att formulären fylls i av patienten. Bruklig rutin är att antingen skicka preoperativa formulär med kallelse, vilket görs av sekreterare, till operation, eller att sköterska överlämnar formuläret vid inskrivningen.

Patienterna följs sedan upp genom att ansvarig sekreterare vid respektive klinik skickar uppföljningsformulär hem till patienten med bifogad svarspost. Svarsformulären bevakas och matas sedan in av ansvarig sekreterare i Swespine.

Från och med hösten 2012 kan uppföljningen skötas av en central funktion, ”Registercentralen”, som ansvarar för att patienterna får sitt uppföljningsformulär, samt registrerar svaren i registret. På detta vis kan registreringsbördan på de enskilda klinikerna minska, uppföljningsfrekvensen öka och registreringen kvalitetssäkras.


.