Organisation Registrering Formulär Publikationer Presentation/Dataåtkomst
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

PRESENTATION/DATAÅTKOMST

Årligen sammanställer registergruppen registerdata från samtliga kliniker i form av en registerrapport. Här visas resultaten efter de ingrepp som utförts föregående år tillsammans med analyser och förklaringar.

Rapporten är en del av beslutsunderlaget som används av SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att bedöma ansökan om ekonomiska medel för att driva registret.

Alla årsrapporter läggs löpande ut på föreningens hemsida; www.4s.nu samt under menyn Årsrapporter.

Varje klinik har åtkomst till egna resultatdata via en on-line statistikfunktion. Här kan kliniken också se andra klinikers resultat samt göra jämförelser på klinik och sjukhusnivå. Vidare har varje klinik åtkomst till alla sina egna datavariabler via en excelfil för djupare bearbetningar.

Allmänheten kan ta del av jämförande statistisk via länken Resultat i vänster marginal.