Organisation Registrering Formulär Publikationer Presentation/Dataåtkomst
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt Logga in 1177.se Ny sida

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Organisation

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening. Det är en ideell förening som drivs av landets ryggkirurger (ortopeder & neurokirurger) med mål att främja en god ryggkirurgisk vård i Sverige enligt behandlingsprinciper förankrade i "evidence based medicine" (EBM). Styrelsen har beslutsrätt, och ärenden bereds i en Registergrupp bestående av ca åtta ryggkirurger, och de löpande ärendena sköts av en Styrgrupp om fyra ryggkirurger (varav en Registerhållare), och två deltids sekreterare.

STYRGRUPP

_53_img_8392.jpgStyrgruppen har till uppgift att sköta den löpande adminstrationen av ryggregistret och är ställd direkt under Svensk Ryggkirurgisk förenings styrelse.

Styrgruppens medlemmar

- Peter Fritzell                              Jönköping Ryhov

- Björn Strömqvist                        Skånes Universitetssjukhus

- Olle Hägg                                   Spine Center Göteborg

- Paul Gerdhem                            Karolinska Universitetssjukhus
- Catharina Parai                          Spinecenter Göteborg
- Anna Song Song                        Jönköping Ryhov
- Allan Abbott                               Linköping Universitetssjukhus

- Carina Blom                               Registerkoordinator Falun

- Lena Mellgren                            Karlstad sjukhus

Registerkansli

img_8317.jpgI september 2012 inrättades det ett registerkansli med funktionen att sköta det löpande uppföljningsarbetet för de kliniker som önskar.

I arbetet ingår att bevaka aviseringslista och skicka ut aktuella uppföljningsformulär till patienterna och när dessa returneras, mata in formulären i registret. De patienter som ej returnerar formulär skickas påminnelse till.

Registerkansliets sekreterare har också telfontid där patienterna kan få kontakt och svar vid eventuella frågor och funderingar.Ledningsgrupp

- Peter Fritzell                      Registeransvarig/Projektledare                 peter.fritzell@gmail.com

- Håkan Löfgren                   Ekonomi/organisation                               hakan.lofgren@lj.se

- Carina Blom                       Registerkoordinator                                  carina.blom@swespine.se

Sekreterare

- Linda Brun                         Blekinge sjukhus

- Lena Mellgren                    Karlstad sjukhus

- Lisbeth Johansson             Karlstad sjukhus

- Pia Berglund                      Stockholm Spine Center

- Lena-Marie Johansson       Växjö sjukhus

- Eva Fermen                       Sahlgrenska Universitetssjukhus

- Marianne Åberg                 Skånes Universitetssjukhus Lund