NKRF NPDI SKL
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Nationella kvalitetsregisterföreningen

Bildandet av NKRF tog sin grund i ett möte på Arlanda den 18 januari med registerhållare från 15 nationella kvalitetsregister. En stark önskan att bilda en organisation/förening för de nationella kvalitetsregistren framkom, och styrktes genom en enkät till registren.

På ett Registerhållarmöte på Svenska Läkarsällskapet onsdagen den 9 mars 2016 togs angelägna problem upp som ”Vilka problem ser registerhållare idag?”, ”Vad händer 2016 och därefter?”, registrens roll i lokala förbättringsarbetet, och registrens roll i forskning. En arbetsgrupp för en föreningsbildning utsågs. NKRF:s konstituerande möte ägde rum den 23 maj 2016 på Svenska Läkarsällskapet.
Källa: Verksamhetsberättelse NKRF

NKRF hemsida >>

Protokoll

+ Minnesant NKRF telemöte 170617 >>

+ Protokoll styrelsemöte NKRF 170922 >>

+ Minnesanteckningar Samverkansgruppens uppstartsmöte 171004 >>

+ Protokoll styrelsemöte NKRF 171018 >>