NKRF NPDI SKL
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

NKR- Nationella kvalitetsregister

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom

hälso- och sjukvård och omsorg. Ett Nationellt Kvalitetsregister kvalitetsgranskas och är certifierat av den Nationella

Styrgruppen för kvalitetsregister.

För närvarande (2017) finns 96 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från
sjukvårdshuvudmännen och staten. Under 2017 får också 12 så kallade registerkandidater ekonomiskt stöd.

Alla register lämnar återkommande rapportering och förnyad ansökan om ekonomiskt stöd, och får i samband med detta en återkoppling med förslag på utveckling och förbättring av registret. Denna återkoppling är en viktig del i kvalitetssäkringen av de Nationella Kvalitetsregistren.

Idag är Sverige utan tvekan ett föregångsland vad gäller att följa kvaliteten för patienterna och det kämpas på många håll med att bygga upp liknande system.

Kvalitetsregistren finansieras av SKL.

Under menyerna ovan hittar du information från Nationella kvalitetsregisterföreningen och Nationella dataprogammet för datainsamling.

NKR - Samverkansgruppen för kunskapsstyrning

+ Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård >>

+ Samverkansgruppens uppstartsmöte den 4/10-17 >>

Läs mer om NKR >>