Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Information relaterad till dataskyddsförordningen (GDPR)

För att säkra och utveckla kvaliteten inom området ryggkirurgi rapporteras uppgifter om ryggproblem och den behandling som utförs till Svenska Ryggregistret Swespine.

Genom att vara med i Svenska Ryggregistret Swespine bidrar våra patienter till att förbättra den ryggkirurgiska verksamheten i landet. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård patienten får. Inga  personuppgifter är tillgängliga för allmänheten.

Uppgifterna används bland annat för att jämföra resultatet av olika operativa tekniker och mellan olika sjukhus och vårdgivare i landet. Resultaten användes sedan i vårt förbättringsarbete och i forskning.

Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla ryggkirurgiska åkommor och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Datasäkerhet och sekretess

Patientinformation >>

Rutiner och säkerhet vid hantering av avregistrering, rättelse eller radering >>

Blankett för begäran om avregistrering, rättelse eller radering >>

Mer information gällande datasäkerhet och sekretess

Juridik och regelverk för nationella kvalitetsregister >>