Organisation Registrering Formulär Publikationer Presentation/Dataåtkomst
Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Registrets innehåll

De parametrar som är aktuella är bla, smärttillstånd, hur länge smärtan har funnits, operationsmetoder, medicinförbrukning, arbetsförmåga och kön. 

Varje kirurgiskt ingrepp registreras med preoperativa data samt följs upp med perioder om 1, 2, 5 & 10 år. 

 

Formulär som ingår

OBS! Formulären som används praktiskt i registret skall alltid hämtas/laddas ner via inloggning i ryggregistret.

Degenerativ ländrygg

-Operationsformulär                - 
fylls i opererande läkare
-Basformulär                            - 
fylls i av patienten före operationen (preoperativt)
-Uppföljningsformulär             - 
fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
-EQ-5D Livskvalitet                 -
 fylls i av patienten före/efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
-SF-36 Hälsoenkät                   - fylls i av patienten före/efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år - UTGÅTT
-ODI Ryggfunktion                   - fylls i av patienten före/efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år

Degenerativ hals & bröstrygg

-Operationsformulär                - fylls i opererande läkare
-Basformulär                             - fylls i av patienten före operationen (preoperativt)
-Uppföljningsformulär              - fylls i av patienten efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
-EQ-5D Livskvalitet                  - fylls i av patienten före/efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
-NDI Nackfunktion                    - fylls i av patienten före/efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år
-Myelopatiskala                        - fylls i av patienten före/efter operation vid 1, 2, 5 & 10 år

Deformitet

- Operationsformulär               - fylls i opererande läkare

- Basformulär                            - fylls i av patient före operationen (preoperativt)

- Uppföljningsformulär             - fylls i av patient före/efter operationen vid 1, 2, 5 & 10 år
- EQ-5D Livskvalitet                 - fylls i av patient före/efter operationen vid 1, 2, 5 & 10 år

- SRS22                                     - fylls i av patient före/efter operation vid 1, 2, 5, & 10 år

Infektion

- Operationsformulär                - fylls i av opererande läkare

- Basformulär                            - fylls i av patient före operation

- Uppföljningsformulär             - fylls i av patient efter operationen vid 1, 2, 5 & 10 år

- EQ-5D Livskvalitet                 - fylls i av patient före/efter operationen vid 1, 2, 5 & 10 år

Metastas

- Operationsformulär                - fylls i av opererande läkare

- Uppföljningsformlär                - fylls i av patient 6 v efter operationen

- EQ-5D Livskvalitet                  - fylls i av patient före/efter operationen vid 6 v

Arkiv formulär >>
Tidigare versioner