Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Svenska Ryggregistret

bild_081130_200.jpg

Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid 
landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Första kvartalet
2017 är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt, vilket innebär en ”coverage” på 95%. Siffran ändras i takt med att nya kliniker tillkommer
och andra slutar med ryggkirurgi. 

Idag finns ca 110 000 indexoperationer i Swespine och ca 10 000 nya tillkommer varje år.

På nationell nivå är registreringsfrekvensen, dvs täckningsgraden eller ”completeness”, med vilket menas andelen opererade patienter som också registreras, ca 75% (varierar mellan ca 50-95% mellan olika kliniker).
På samma nationella nivå är uppföljningsfrekvensen efter ett år också
ca 75% (varierar mellan ca 30-90% vid olika kliniker).

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

      

Patientinmatning-(3).png RyggLogoBla110.jpg frakturreg_logga.jpg
                   INLOGG
       Svenska ryggregistret

                 Uppföljning

              PATIENTER
              

                   INLOGG
               Professionen

                         
       


           

   
      NYHETER


      - Årsrapport 2018 - Uppföljning av ländryggskirurgi >>  
        

      - Annual register report 2018 - Follow-up on lumbar spine surgery in   
        Sweden >>

      - Verksamhetsberättelse Swespine 2018 >>

 

     - INDIKATOR Patientnöjdhet sett till bakgrundfaktorer >>

    

  
   

          

                 INLOGG

     Svenska Frakturregistret


                

             

 

    

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar. Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

 

Rubrik

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Läs mer

 

Rubrik

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Läs mer

 

Rubrik

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.

Läs mer