Hem Om Swespine Resultat För patienter Länkar Kontakt 1177.se NKR GDPR

4Slogga.jpg

  

engelskflagga.jpg

       English version
           Swespine

Svenska Ryggregistret

bild_081130_200.jpg

Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid 
landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Första kvartalet
2017 är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt, vilket innebär en ”coverage” på 95%. Siffran ändras i takt med att nya kliniker tillkommer
och andra slutar med ryggkirurgi. 

Idag finns ca 110 000 indexoperationer i Swespine och ca 10 000 nya tillkommer varje år.

På nationell nivå är registreringsfrekvensen, dvs täckningsgraden eller ”completeness”, med vilket menas andelen opererade patienter som också registreras, ca 75% (varierar mellan ca 50-95% mellan olika kliniker).
På samma nationella nivå är uppföljningsfrekvensen efter ett år också
ca 75% (varierar mellan ca 30-90% vid olika kliniker).

Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

________________________________________________________________________________________________________________

      

Patientinmatning-(3).png RyggLogoBla110.jpg frakturreg_logga.jpg

                    PATIENTER                     
                      INLOGG
            Svenska ryggregistret

                 Uppföljning
                   
                     INLOGG
                  Professionen

                    INLOGG

        Svenska Frakturregistret
 

        

  
   

   

__________________________________________________________________
    
     NYHETER


      - Årsrapport 2018 - Uppföljning av ländryggskirurgi >>

      

      - Vården i siffror - Jämförande resultat Swespine >>

        Verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. 

        

      - Annual register report 2018 - Follow-up on lumbar spine surgery in   
         Sweden >>

      - Verksamhetsberättelse Swespine 2018 >>

  ​

      - INDIKATOR Patientnöjdhet sett till bakgrundfaktorer >>